LPE
De LPE test is een test die door alle piloten over de hele wereld gedaan moet worden. De ICAO vindt het noodzakelijk dat piloten in staat zijn om, in redelijk Engels, “een niet-standaard situatie“ duidelijk te maken. Het is tenslotte van essentieel belang dat een piloot goed kan communiceren als de situatie daarom vraagt. Daarom moet iedere vlieger de Language Proficiency Endorsement hebben afgelegd, een test in de vaardigheid (lezen, luisteren en spreken) in luchtvaart gerelateerd Engels. Zonder LPE mag je niet op controleerde velden vliegen en met verkeersleiding communiceren, hetgeen het vliegen vandaag de dag eigenlijk onmogelijk zou maken.

Wij kunnen u doorverwijzen naar diverse bevoegde LPE opleidingen, deze opleiding geven wij niet bij de EAC-m.

De test bestaat uit een luistergedeelte en een spreekgedeelte en duurt ongeveer twee keer drie kwartier. Je wordt beoordeeld op uitspraak, structuur, woordenschat, welbespraaktheid, begrip en interactie. Je krijgt na afloop meteen de uitslag.
De hoogte van de uitslag is bepalend voor de geldigheid van je LPE:

•Level 6 betekent dat je definitief geslaagd bent;
•Level 5 betekent dat je de test na uiterlijk 6 jaar opnieuw moet doen;
•Level 4 betekent dat je na 3 jaar een volgende test moet afleggen;
•Level 3 of lager betekent dat je bent gezakt en de test later opnieuw moet doen.