PPL EASA Theorie

Het PPL(A) is een Internationaal brevet dat wordt erkend door de ICAO. Dit betekent dat je er in de rest van de wereld gelijkstelling voor kunt krijgen. Het is een brevet waarmee je alleen privé vluchten mag uitvoeren. Wil je met vliegen geld verdienen dan kun je na het behalen van je PPL doorgaan voor een Commercial Pilot License (CPL) of een Airline Transport Pilot License (ATPL). Voor het behalen van een PPL moet je minimaal 17 jaar zijn.

Bij de vliegopleiding hoort een flink stuk theorie. Het is niet moeilijk, maar het is wel redelijk veel. De theorie-opleiding bestaat ruwweg uit twee delen:

 1. Deel I: De theorievakken
 2. Deel II: Praktijk Radio Telefonie (RT) en een Engelse taaltoets (LPE)

Ad 1: Voordat je het PPL praktijkexamen mag doen, moet je eerst in het bezit zijn van het theorie-certificaat. Dit theorie-certificaat kun je halen door in de onderstaande vakken examen te doen. Zodra je alle vakken hebt gehaald wordt het theorie-certificaat verstrekt. Het theoriegedeelte bestaat uit de volgende zeven examens:

 1. Voorschriften en Operationele procedures
 2. Menselijke prestaties en beperkingen
 3. Meteorologie
 4. Communicatie (RT-theorie)
 5. Beginselen van het vliegen
 6. Algemene kennis luchtvaartuigen
 7. Vluchtplanning, monitoring en navigatie

Ad 2: Praktijk Radio Telefonie en taalvaardigheidstoets (LPE). Alle bestuurders van vliegtuigen die gebruik willen maken van radiotelefonie moeten een taalvaardigheidsaantekening in hun brevet hebben. Kandidaten voor een LAPL of PPL moeten daarvoor een Engelse taaltoets ondergaan. Afhankelijk van het resultaat heeft deze toets een bepaalde geldigheid. Daarnaast is een RT-aantekening noodzakelijk om op basis van het gebruikte jargon met de verkeersleiding te kunnen communiceren.

Theorie-examens:

De theorie-examens worden afgenomen door het CBR. Vrijwel iedere maand kun je daar terecht om in één of meerdere vakken examen te doen. Deelname aan een examen kost € 98,45 per vak per keer.

Conform de nieuwe regelgeving geldt dat:

 • Alle vakken behaald moeten zijn binnen een termijn van 18 maanden
 • Binnen de termijn van 18 maanden aan maximaal 6 examenperioden(dagen) mag worden deelgenomen
 • Binnen de termijn van 18 maanden mag de kandidaat maximaal 4 pogingen doen voor elk examenvak
 • Wordt aan voorgaande niet voldaan vervalt de geldigheid van het toelatingsbewijs

De examenlocatie is voorlopig Maarssen (bij Utrecht). In de loop van 2015 worden de examens via een terminal afgenomen en kan er op veel plaatsen in Nederland examen worden gedaan. Zonder verklaring van deelname van onze vliegschool kun je niet deelnemen aan de theorie-examens.

De Theorie-opleiding

Wij zijn een officieel erkende vliegschool (ATO) conform the nieuwe EASA wetgeving. De theorieopleiding wordt gegeven in het leslokaal van het clubgebouw van de EAC-m. De EAC-m beschikt over hoog gekwalificeerde docenten – meerderen met een universitaire achtergrond of lange beroepservaring in de militaire of burgerluchtvaart. De totale studietijd bedraagt ongeveer 150 uur. De echte tijd die je nodig hebt is afhankelijk van je eigen achtergrond en hoe lang het geleden is dat je de schoolbanken verlaten hebt. Een deel van de tijd kan door middel van zelfstudie worden gedaan. Het klassikale gedeelte omvat 40 zondagsessies van 3 uur. Deze lessen worden gegeven van 10.00 tot 13.00 uur. Aansluitend op de theorie wordt er examentraining gegeven.

Sommige deelnemers zien er aanvankelijk tegenop om tijd voor de theorielessen vrij te maken. Ervaring leert dat dit snel verandert en men uitziet naar de volgende les. Weet ook dat je medeleerlingen vragen stellen waar je zelf misschien nooit opgekomen was. Tijdens de opleiding maken we gebruik van de boeken van Bas Vrijhof en veel eigen materiaal.

Kosten:

De kosten voor de theorie-opleiding, inclusief handouts bedragen € 1.250,- en dat is inclusief de radiotelefonie-opleiding.
De theorie-opleiding behelst 50 sessie’s (inclusief de RT-opleiding) van 3 uur.
Naast de theorie-opleiding zelf zijn er ook nog kosten voor:
• Kosten studieboeken en navigatiemateriaal, € 225,-
• De Engelse taaltoets LPE, ca. € 175,-
• De examens bij het CCV (onderdeel CBR), kosten bedragen € 101,70 per examen. (prijspeil maart 2018)

Nieuwsgierig geworden? vul het formulier in op deze site of neem telefonisch contact met ons op. Je kunt ook een mail sturen naar proefles@eacm.nl zodat je meteen kunt ervaren hoe leuk het is om zelf te vliegen !