Lidmaatschapsvormen

A - Vliegend lidContributie

300,00

Per jaar
  • Jaarlijks betalen A-leden daarnaast € 125,- zelfwerkzaamheidsbijdrage. Deze kan men terugverdienen door werkzaamheden voor de club te verrichten waarbij een bedrag van € 12,50/uur wordt vergoed. Indien men kiest voor een structurele bijdrage in de vorm van bardienst o.i.d. vervalt de zelfwerkzaamheidsbijdrage. Inschrijfgeld voor A-leden bedraagt eenmalig € 50,-. Voor het volgen van een opleiding is het A-lidmaatschap verplicht.

B - Belangstellend lidContributie

75,00

Per jaar
  • Jaarlijks betalen B-leden daarnaast € 62,50,- zelfwerkzaamheidsbijdrage. Deze kan men terugverdienen door werkzaamheden voor de club te verrichten waarbij een bedrag van € 12,50/uur wordt vergoed. Indien men kiest voor een structurele bijdrage in de vorm van bardienst o.i.d. vervalt de zelfwerkzaamheidsbijdrage. Inschrijfgeld voor B-leden bedraagt eenmalig € 25,-

G - GezinslidContributie

25,00

Per jaar
  • Gezinsleden moeten op hetzelfde adres wonen als het A- of B-lid.

DonateursAltijd welkom !

00,00 ??

Per jaar
  • Donateurs oftewel ‘vrienden van de EAC-m’ betalen een zelfgekozen bijdrage per jaar en krijgen daarvoor de mogelijkheid om de club te bezoeken of deel te nemen aan evenementen.