De vliegschool

De EAC-m is allereerst een vliegclub, maar heeft ook een officieel erkende vliegschool in huis. De EAC-m ATO (Approved Training Organization) biedt de volledige opleiding tot privévlieger aan. De vliegschool voldoet aan de voorschriften van de EASA en staat onder toezicht van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De ATO is een stichting en heeft dus geen winstoogmerk.

De brevetten: PPL en LAPL

Voor privévliegers zijn er twee verschillende bewijzen van bevoegdheid (brevetten). Voor beide kun je bij ons de vliegopleiding volgen.

De PPL (Private Pilot License) is een wereldwijd brevet dat wordt erkend door de ICAO. Je kunt er overal in Europa mee vliegen. In de rest van de wereld kun je gemakkelijk gelijkstelling verkrijgen met het lokale PPL brevet.

De LAPL (Light Aircraft Pilot License) is een Europees brevet dat voldoet aan de eisen van de EASA. Buiten Europa kun je er niet mee vliegen.

Beide brevetten geven je de bevoegdheid niet-commerciële vluchten uit te voeren. Je kunt solo vliegen of met vrienden. Maar je mag niet tegen betaling passagiers meenemen.

De LAPL is een goede basis voor een privévlieger. Er zitten wat beperkingen aan (zoals maximaal startgewicht 2000 kg, maximaal 3 passagiers, na het behalen van het brevet eerst 10 uur solo vliegen voordat er passagiers mee mogen), maar daar zul je in de praktijk weinig last van hebben. Eventueel kun je het brevet later uitbreiden met een aantekening voor nachtvliegen of aerobatics.

De PPL geeft echter meer groeimogelijkheden. Als je wilt leren instrumentvliegen of vlieginstructeur wilt worden, zul je eerst je PPL moeten halen. Dat is ook zo als je een vervolgopleiding wilt doen naar een commercieel brevet, zoals een CPL voor beroepsvliegers of een ATPL voor verkeersvliegers. Deze brevetten kun je overigens niet behalen bij de EAC-m ATO.

Voor een PPL is minimaal 45 uur vlieginstructie vereist, voor een LAPL slechts 30 uur. Als je een heel snelle leerling bent, is dit een belangrijk voordeel. Houd er echter rekening mee dat de meeste leerling-vliegers meer dan 45 lesuren nodig hebben voordat ze hun brevet halen, ook als het om een LAPL gaat.

De theorieopleiding en radiotelefonie-eisen zijn voor beide brevetten gelijk.

Om precies te zijn: het brevet dat je bij ons haalt, heet PPL(A) SEP, of LAPL(A) SEP. Het geldt voor vliegtuigen met één propeller die wordt aangedreven door een zuigermotor. De A staat voor Aircraft (dus bijvoorbeeld geen helikopter of ballon), SEP staat voor Single Engine Piston (dus bijvoorbeeld niet twee straalmotoren).

Praktijkopleiding

De EAC-m ATO beschikt over tientallen vlieginstructeurs, waarvan sommigen met jarenlange ervaring als piloot in de burgerluchtvaart of de luchtmacht. De vlieglessen worden gegeven in onze twee lestoestellen, de moderne Bristell B23 met een glass cockpit. In de weekenden zijn twee tot drie vlieginstructeurs beschikbaar. Je tekent in op een blok van twee uur voor zowel het toestel als de instructeur.

De lesvlucht zelf duurt ongeveer een uur. Daarvoor vindt een briefing en de vluchtvoorbereiding plaats. Na afloop is er een debriefing (evaluatie) met de instructeur.

Na een aantal lessen zul je voor het eerst solo de lucht ingaan, een heel bijzondere ervaring. Uiteindelijk maak je als leerling-piloot zelfstandig overlandvluchten tot wel meer dan 250 km, met landingen op andere velden. In de PPL-opleiding vlieg je onder begeleiding van een instructeur ook naar buitenlandse velden. Hoelang het duurt voor je zover bent, hangt af van je vorderingen en kan per persoon flink variëren.

De EAC-m ATO heeft een aantal eigen examinatoren waarbij je het praktijkexamen doet.

Voor je first solo heb je een medische verklaring nodig (EASA klasse 2 voor PPL of EASA LAPL). In Eindhoven verzorgt Sky Medical Center de keuring. Als je onzeker bent over je lichamelijke gesteldheid, is het verstandig de keuring al te doen voor het begin van de opleiding.

Theorieopleiding

Naast de praktijklessen verzorgt de ATO een theorieopleiding. Voordat je praktijkexamen kunt doen, moet je met goed gevolg zeven theorie-examens afleggen. Het gaat om de volgende vakken:

  • Beginselen van het vliegen (aerodynamica en prestatieleer)
  • Algemene kennis vliegtuigtechniek
  • Luchtvaartwetgeving en operationele procedures
  • Radiocommunicatie
  • Meteorologie
  • Menselijke prestaties en beperkingen
  • Navigatie, vluchtplanning en monitoring

In klassikale lessen bereiden we je voor op de examens. Daarnaast brengen we je andere kennis bij die je nodig hebt om een goede vlieger te worden, ook als die geen deel uitmaakt van de examenstof.

Elk jaar gaat een nieuwe klas van start in september. De lessen duren tot juni. De meeste lessen zijn op zondag van 10 tot 13 uur. Voor een beperkt aantal wijken we uit naar de avonden. Bij elkaar gaat het om ruim 40 lessen. Ze worden gegeven in het Nederlands.

Samen optrekken in de klas wordt door de leerlingen heel positief ervaren. Je stimuleert elkaar en leert van elkaar.

De theorie-examens worden namens de overheid afgenomen door het CBR, eveneens in het Nederlands. Het slaagpercentage van onze leerlingen is heel hoog.

Radiotelefonie

Tijdens het vliegen zul je vaak via de radio in verbinding staan met de verkeersleiding of vlucht informatie service. De praktijkopleiding radiotelefonie (R/T) bereidt je daarop voor.

In een kleine klas (maximaal vijf leerlingen) worden praktijksituaties nagespeeld met behulp van onze radiotelefonie simulators. De lessen worden gegeven op avonden door de week. Na acht lessen wordt het examen in-huis afgenomen door een examinator van buiten de ATO (veelal een verkeersleider).

De vliegbasis Eindhoven is een zogenaamd gecontroleerd veld. Voor elke manoeuvre van het toestel, in de lucht of op de grond, is toestemming van de verkeersleiding nodig. Dit heeft het voordeel dat je tijdens de vliegopleiding op ons veld een flinke routine opbouwt in de radiotelefonie.

Behalve het certificaat radiotelefonie moet je als vlieger de zogenaamde Language Proficiency Endorsement (LPE) halen. Voor deze taalvaardigheidsaantekening wordt getoetst of je op voldoende niveau in het Engels kunt communiceren en radioverkeer kunt volgen. Wij nemen deze test niet af, maar kunnen je hiervoor verwijzen naar een erkende taalbeoordelingsinstantie.

Duur van de vliegopleiding

Hoe lang de opleiding duurt, hangt van je voortgang af en wisselt sterk per persoon.

De theorieopleiding en radiotelefonie-training nemen zelf 10 maanden in beslag.

Enkele weken na afloop van een theorievak doet de klas gezamenlijk examen bij het CBR. De ATO verzorgt de aanmelding. Eventuele herkansingen regel je zelf. Het laatste theorie-examen kan dus vlot volgen op het einde van de opleiding.

Alle theorie-examens moeten gehaald zijn binnen 18 maanden na het einde van de maand waarin de eerste examenpoging plaatsheeft.

De minimale duur van de praktijkopleiding is 30 uur vlieginstructie voor LAPL of 45 uur voor PPL. De meeste leerlingen hebben echter meer vlieglessen nodig voor beide typen brevetten. Het gemiddelde ligt rond 70 uur vlieginstructie.

Voor de hele vliegopleiding is een duur van 12 tot 24 maanden normaal. Maar langer komt ook voor.

Het praktijkexamen moet uiterlijk worden behaald binnen 24 maanden na het laatste  theorieëxamen. Anders moet je alle theorie-examens opnieuw doen.

Kosten van de vliegopleiding

Hier volgt een indicatie van de kosten van de vliegopleiding op het prijsniveau van 2023. Veel hangt af van je persoonlijke voortgang.

Afgezien van een klein vast bedrag zijn de kosten van een vliegles afhankelijk van de duur. Om precies te zijn: van de tijd dat de motor heeft gedraaid, zoals bijgehouden door een meter in het toestel. De prijs per uur van een Bristell B23 lestoestel is € 156,58. Je betaalt € 36 per uur voor de kosten van instructie en een vast bedrag van € 9 voor de briefing en debriefing. Met € 12,50 landingsgeld komt een vliegles van precies een uur op € 214,08.

Praktijkopleiding
Vlieglessen (70 uur) € 14.986
Headset € 450
Benodigdheden € 61
Medical class 2 (initial) € 357
Examen en brevet KIWA € 1.091
Subtotaal € 16.945
Theorieopleiding en R/T
Cursus € 1.390
Boeken € 268
Benodigdheden € 127
LPE € 140
Examens CBR € 814
Subtotaal € 2.739

Totale kosten vliegopleiding  €   19.684

Veelgestelde vragen

Wat is de minimum leeftijd voor een vliegopleiding?
Bij het behalen van het brevet moet je minstens 17 jaar oud zijn. De opleiding kan eerder beginnen.

Hoe vaak kun je het beste een vliegles plannen?
Het is goed om minstens eens in de twee weken te vliegen. Anders kost het teveel tijd op weer op niveau te komen. Het is dan goed om wekelijks een vliegles te plannen. Het komt namelijk wel eens voor dat een les niet doorgaat, bijvoorbeeld vanwege het weer.

Kan ik meer dan één vliegles op een dag doen?
Ja, dat kan. Maar veel leerlingen zullen dat te vermoeiend vinden. Voor een vliegles is concentratie en inspanning nodig. Je hebt ook tijd nodig om het geleerde te verwerken.

Kan ik door de week lessen?
Dat kan op afspraak. Sommige vlieginstructeurs zijn ook door de week beschikbaar.

Waar moet ik eerst doen: de theorieopleiding of de praktijkopleiding?
Wij raden aan om min of meer gelijktijdig aan de beide opleidingen te beginnen. Praktijk en theorie versterken elkaar namelijk. Wat je opsteekt van de ene opleiding komt ook van pas bij de andere. Maar het staat je vrij eerst alleen met een van beide te beginnen. Let wel op de genoemde termijnen (bij “duur van de vliegopleiding”).

Kan ik aan de theorieopleiding beginnen in de loop van een leerjaar?
Tussentijds beginnen aan de theorielessen is mogelijk als we aan een nieuw vak beginnen. Het heeft de voorkeur om te beginnen bij de aanvang van een nieuw leerjaar, in september.

Kan ik mij zelf op de theorie-examens voorbereiden zonder de lessen bij te wonen?
Op zich wel. Om theorie-examen te mogen doen heb je de aanbeveling van een ATO nodig. Die zal de instructeur geven als je ons ervan overtuigt dat je voorbereiding voldoende is geweest. Maar we raden niet aan om het alleen te doen. De lessen gaan verder dan de examenstof. Het deelnemen aan een klas is leerzaam en ook leuk.

Ik heb een vriendin die geen Nederlands spreekt. Kan zij toch de vliegopleiding doen?
Helaas niet bij ons. Onze opleiding en vliegclub zijn Nederlandstalig.

Moet ik aan het begin van de opleiding kiezen tussen een LAPL of PPL brevet?
Je moet voordat je aan de praktijk begint een keuze maken, de syllabi van de opleidingen zijn verschillend en worden specifiek voor de leerling, op naam gemaakt. De theorieopleiding en radiotelefoniecursus zijn wel gelijk voor beide brevetten.

Contact

Heb je na het lezen van de informatie op de website nog vragen over de vliegopleiding? Stuur dan een email naar Robert Jan van Wijk, Hoofd Theorieopleiding EAC-m ATO.

Brochure “Van Droom naar Brevet”

Download hier onze brochure “Van Droom naar Brevet”.