Ben maakt zijn eerste solo vlucht

Het zonnetje schijnt, de wolk verdwijnt. De hemel is blauw, Ben deed zijn first solo gauw. Onder toeziend oog van onze instructeur Jeroen heeft hij z’n eerste solo vlucht gemaakt!
F├ęlicitations pour votre premier vol solo !
Namens alle leden van de EAC-m succes met het vervolg van je opleiding.